ESSAYS

Thank God for the Burden of History 
    Essay, FAZ, Germany, May 2016: 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/janne-teller-zur-last-der-deutschen-geschichte-14221785.html

 The Human Compass: When Extremism Becomes the Magnetic North               Essay, Institute of Art & Ideas, UK, April 2016/ Information, Danmark Sep 2016/ Berliner Republik, Germany, Dec 2016 

Ode to a Land
      Essay, Anthology: American Writers on Palestine, Or Books, Dec 2015

Tea with Turgenjev
     Essay, FAZ, Germany, Sept 2014

The Golden Future of the Non-Gilded European Youth
     Essay, Cicero Magazine, Germany, April 2014

Du hast die Wahl
     Essay, Austausch Kulturmagasin, Tyskland, okt 2013

Schreiben für den jungen Menschen in uns
    
Essay, Litteraturmachen, Voland&Quist, Tyskland 2013

Vox Populi: Money Talks
  
Essay, Max Joseph magazine, Tyskland, feb 2013

Europa. Wer bist Du? Wer möchtest Du sein?
    Essay, Die Welt, Tyskland, maj 2012, Politiken 2012

Zwischen die Zeilen
   
Essay, Lettre Internationale, Tyskland, juni 2012

Der Spion Nebenan
    
Essay, Cicero kultur-magasin, Tyskland, jan 2011

Danmark længe leve
    
Kronik, Politiken, august 2009

Kunstens magt, Magtens kunst
    
Essay, Politiken, marts 2009

Hvorfor ingen guru er en ægte guru
    Essay, Corriere della Serra, 2007

At se den der ser
    Illustreret essay, Kunstforeningen Gl. Strand, 2006

Må Muhammed have barmhjertighed med vores land
   Essay, Information, 2006

At gå nøgen
    Essay, Lettre Internationale, 2005

Tvivl
    Essay i antologien, ’Livord’, Politikens Forlag, 2005

Vores forskellige virkelighed
    Essay, Lettre Internationale, 2005

Skriv din Satan
(medredaktør og bidragsyder)
   Antologi, People’sPress, 2004

Fattigdomsloven (kan læses nedenfor)
    Filosfsk lov om åndelig og mat. fattigdom, Brøndums Danske Lov 2000

Noveller
K&M
    Novelle, TransEuropeExpress, Italien 2008

Pourquoi?  (Hvorfor?)
    Novelle, Le Monde de l’Education, Frankrig, 2002
    Udgivet på dansk, Gyldendal 2007

Ridder Rask og den Brune Bamse
    Novelle for børn, Samvirke, 2002

F. Thorvalds
    Novelle, udgivet i Go nu nat, antologi, Centrum, 2000

               ....................................................

Fattigdomsloven

 

 
Lov om Fattigdom © Janne Teller 2000
Brøndums Danske Lov.  Brøndums Forlag.
 
This text may not be sold, published or altered in any way.
 

 

Lov om fattigdom

 

Afsnit I:

Materiel Fattigdom

 

Definition: Den er fattig, der fattes flæsk og fløde.
Eksempel: Den er fattig, der ikke har loft over legemet, mad i maven, klæde om kroppen og fodtøj på fødderne.

Fattig er også den, der begærer mere flæsk og fløde, end han har nødig.
Eksempel: Den er fattig, der med fodtøj på fødderne ønsker sig naboens fodtøj.

 

Præambel:

Danmarks Rige er rigt.
I et rige er alle fattige, når én er fattig.
Danmarks Rige er fattigt.

Danmarks velfærdsrige blev for år tilbage undfanget af ideen om, at landet var rigt nok til at tage sig af dem, der ikke kan selv.  Siden da er Danmark blevet rigere.  Alligevel udmagres velfærden af den absurde lære, at velfærdsriget skal beværte borgeren, førend borgeren tænker på, hvordan han selv kan bidrage til velfærden.  En økonomisk misundelsesspiral har bredt sig: alle vil have mere, uanset om de har behov eller ej; få vil yde, uanset om de kan eller ej.

Byrden af velfærdsriget har gjort økonomiske undvigemanøvrer hos dem, der ellers har overskuddet til at bære, til en norm som forveksles med forsvarsetik.  Samtidigt har fejlagtige forsøg på at kontrollere misbrug af velfærdsmekanismen ført til regellabyrinter, der stavnsbinder borgerne i forskellige lag af statstiggerisme, og som begrænser den enkeltes mulighed - særligt den der har mindst - for selv at forbedre sin situation.

Manglen på fællesskabsetik har gjort en givende velfærdsidé til et kontrollerende statsapparat, der spærrer borgerne inde i en administrativ bureaukratisering af livet.  Med skatten mener borgeren at overgive medmenneskelighedens forpligtelse til staten, og få påtager sig herudover et ansvar for anden velfærd end deres egen.  Men staten servicerer alle borgere på hver deres foretrukne område, hvilket levner alt for lidt til omsorg for dem der hverken har eller kan selv.  De fattige er politisk usynlige, og det er de syneliges behov, der prioriteres: der bygges broer til bilerne i stedet for boliger til de boligløse; der betales for konsulenthjælp til den offentlige administration i stedet for hjemmehjælp til den svage; der gives støtte til privatskoler og privathospitaler i stedet for at forbedre de offentlige skoler og hospitaler.

Staten har fået rollen som ubarmhjertighedens samvittighedsvasker, idet det synes nemt at lukke øjnene for den simple matematik, at hver gang man selv kræver noget af staten, er der andre der ikke får, og hver gang man selv ikke yder, er der andre der må yde.

Når flertallet tænker på, hvad de har mulighed for at tiltuske sig sammenlignet med dem der har mest, i stedet for hvad de kan undvære sammenlignet med dem der har mindst - bliver der trods rigdom stor fattigdom.  Alle snyder alle, ergo taber alle, allermest dem der har mindst.

Vi kan ikke være det bekendt.  Kan du?

 


Denne lov har til hensigt at gøre os alle mindre fattige.


Kapitel 1

 

 

Stk 1.

I Danmarks Rige bærer alle ansvaret for udryddelsen af materiel fattigdom alle vegne og til alle tider.


Kapitel 2

 

 

Stk 1. Gør hvad du kan.
Stk 2. Kan du ikke, skal du få.
Stk 3. Får du, tak nej til det du ikke har nødig.
Stk 4. Har du, giv hvad du ikke har nødig.
Stk 5. Har du ikke, gør hvad du kan.
   

Summa Summarum:Prøver du at snyde
ved ikke dit at yde,
er du fattigere selv end den,
du dermed byde,
fodtøj, klæde, mad og loft
ej dagligt nyde

 

Punition:

Den der kan, men ikke yder,
tager hvad andre har behov,
han vil kløjs i ting og stå ak ensom
midt i rigets fattigdom

 

Laudatio:

Den der yder hvad han kan,
altid giver til andre,
belønnes vil med livets rigdom;
- væk er fattigdom

   
   
Afsnit II:

Åndelig Fattigdom

 

Definition:

Den er fattig, der fattes fryd og fantasi.
Eksempel: Den er fattig, der ikke glædes over kat i gul hat.

 

Præambel:

I Danmarks Rige har der længe hersket et hængedynd af misforståelser:  Det anses for bedre ikke at være bedre, medmindre der er tale om fodbold, hvor det altid gælder om at være bedst.  Enshed og ikke anderledes- og mangfoldighed fejres.  Middelmådighed er trygt og godt, mens alt andet er en trussel mod fællesskabet.  Normer for acceptabel adfærd defineres af laveste fællesnævner, og former synes så afskyelige, at det uformelle ophæves til religion.  At gøre grin med alting benyttes som metode til undvigelse af eksistensen, idet at overleve livet foretrækkes frem for at leve livet.  Magten tilhører mængden, uanset om mængden har ret eller ej.  Og grå regnes for en farve.

Denne lov har til hensigt at redde landet ud af sin stræben efter mudderpølen.

 

 
Kapitel 1
 
Stk 1

I Danmarks Rige har du ansvaret for udryddelsen af åndelig fattigdom i dine tanker, følelser og handlinger, så længe du er i live.

 

 
Kapitel 2
 
Stk 1.

Du skal glæde dig over livets mægtighed, mangfoldighed og mulighed.

Stk 2.

Du skal glæde dig over og drage lærdom af dem, som udfolder livets mægtighed, mangfoldighed og mulighed.

Stk 3.

Du skal glæde dig over og drage nytte af dem, som kan mere end dig.

Stk 4.

Du skal glæde dig med og drage omsorg for dem, som kan mindre end dig.

Stk 5.

Du skal åbne dit sind og dine sanser for alle lugte, lyde, smag, syn, tanker, følelser og fornemmelser.

Stk 6.

Du skal vide og værdsætte, at der er mere mellem himmel og jord, end hvad der kan ses hvorfra du står.

Stk. 7

Grå er ikke en farve.

 

Summa Summarum:


Håner du en kat for
at gå med gul hat,
er du en forbryder
værre kun end den,
der ikke selv tør gå
med hverken hat
eller kat

 

Punition:

Den der mørkner når han ser
andre glædes over livet,
straffes vil til evig tid
med mulmets tåge: kedsomhed

Laudatio:

Den der i sin sorg kan glædes
over andres livfuldhed,
han skal livet kende
som et vældigt blomsterbed

 

 

2000 © Janne Teller