Materiale


* JT i samtale med Jens Raahauge om ALT og alle otte noveller: http://dansklf.dk/Grundskole/Undervisningsforloeb/Udskoling/
Litteratur/Frit_for_fantasi/ALT/filmklip


* Dansklærerforeningens Undervisningsmateriale til to noveller i ALT:
http://dansklf.dk/Grundskole/Undervisningsforloeb/Udskoling/Litteratur/Frit_for_fantasi/ALT